Het RIZIV en de Orde der Geneesheren verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt gezien te hebben. Als huisarts kunnen we dus alleen tijdens een raadpleging of huisbezoek voorschriften of attesten maken. Het is om diezelfde reden niet toegestaan tijdens uw raadpleging voorschriften voor anderen mee te geven.

Telefoontjes om te vragen om voorschriften of attesten klaar te leggen zijn dus overbodig: we mogen hier als huisarts niet op ingaan. Als je medicatie neemt die enkel op voorschrift te verkrijgen is, wil dit ook zeggen dat je gezondheid opvolging nodig heeft. We geven steeds voldoende voorschriften mee om tot een volgend nazicht toe te komen. Hou dus steeds goed in de gaten wanneer je opnieuw moet langskomen, zodat je niet zonder pilletjes valt. Je kan gerust op raadpleging meteen een afspraak voor de volgende controle vastleggen, zodat je dit niet uit het oog verliest!

Het invullen van attesten en formulieren maakt ook deel uit van een raadpleging. Alleen op deze manier beschikken we over de nodige informatie én tijd om de papieren correct in te vullen. Een attest voor werkonbekwaamheid of schoolverlet is alleen geldig nadat de arts je onderzocht heeft. Maar ook voor een geschiktheidsattest voor sportclub of nieuwe job moeten we een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Ook hiervoor maak je dus een afspraak om op raadpleging te komen.

We danken jullie voor je begrip en medewerking!