We doen als huisarts tijdens de raadpleging ons uiterste best om goed naar uw problemen te luisteren en de nodige tijd te voorzien om u verder te helpen. Maar ook u kan als patiënt een steentje bijdragen om de raadpleging vlot te doen verlopen. We geven hierbij enkele tips:

  • Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Zo moet u niet overhaast binnen vallen, en kan u rustig aan uw verhaal beginnen.
  • Maak een lijstje met de zaken die u wil bespreken en de daaraan verbonden klachten. Iedereen herkent wel de momenten dat hij zich bij het thuiskomen herinnert wat hij écht niet mocht vergeten te vragen…
  • Om voldoende tijd te kunnen maken om een probleem aan te pakken, wordt aangeraden om voor maximum 2 verschillende klachten op raadpleging te komen. Anders heeft de dokter tijd tekort om in te kunnen gaan op alle aspecten, en komt een goede aanpak en behandeling in het gedrang. Hebt u meer problemen? Maak dan voor uzelf uit wat de 2 belangrijkste zijn, en kom voor de andere klachten later even terug.
  • Spreek uw gedachten, bezorgdheden of verwachtingen uit. Soms kan een kleine kwaal voor u heel belangrijk zijn, of hebt u dingen meegemaakt die een ander daglicht op de klachten werpen. Leg gerust uit waar u bezorgd om bent of wat u van de huisarts verwacht. Zo kan hij u gepaste informatie bezorgen, en geruststellen waar nodig.
  • Komt u op geregelde tijdstippen naar de dokter? Leg indien mogelijk bij het buitengaan uw volgende afspraak al vast. Zo kan u rustig met de secretaresse een geschikte moment uitkiezen. Kijkt u liever thuis nog even in uw agenda? Geen probleem. Denk er dan wel aan om op tijd te bellen voor uw nieuwe afspraak, zodat we alles goed kunnen inplannen.

We danken u voor uw vertrouwen, en kijken uit naar de verdere samenwerking!