Vanaf vandaag staat onze ideeënbus paraat in de wachtzaal. Graag horen we uw suggesties en bemerkingen over de werking van onze huisartsenpraktijk. Bent u tevreden? Zijn er dingen die volgens u anders of beter kunnen georganiseerd worden? Hebt u ideeën die verrijkend zouden kunnen zijn voor onze werking! We zijn benieuwd naar uw ervaringen en staan open voor uw feedback!

U kan uw ideeën ook aan ons doorspelen via het contactformulier op onze website: contact