Vanaf vandaag is dokter De Cleyn terug aanwezig in de praktijk. Zij kan echter geen huisbezoeken doen, en ook het aantal raadplegingen is minder uitgebreid dan voordien. Gezien het moeilijk te voorspellen valt hoelang zij nog zal kunnen verder werken, kunnen we geen afspraken lang op voorhand boeken in haar agenda. Vanaf uiterlijk 6 december zal zij op moederschapsrust gaan.