Mogen wij u vragen om bij symptomen van koorts en hoesten telefonisch contact op te nemen met de praktijk en géén online afspraak te boeken. Gezien het opduiken van het coronavirus in Europa, dienen wij waakzaam te zijn. Per telefoon kunnen wij u enkele bijkomende vragen stellen, zodoende de zorg voor elke patiënt optimaal te doen verlopen…