Erg onverwacht is dokter Silke De Cleyn uitgevallen wegens zwangerschapscomplicaties. Zij zal de komende weken niet kunnen werken. Wij doen als praktijk ons uiterste best om deze afwezigheid zo goed mogelijk op te vangen. Wij hopen op uw begrip en medewerking te kunnen rekenen om deze drukke tijden samen door te komen.

Concreet vragen we u om tijdig te bellen voor een afspraak, zeker wanneer het minder dringende zaken betreft (zoals een hernieuwing van voorschriften of een jaarlijkse check-up), zodat we dit werk voldoende kunnen spreiden. We willen immers proberen om alle dagen voldoende ruimte vrij te houden voor mensen die ‘plots’ ziek zijn of dringend hulp nodig hebben.

Gezien huisbezoeken erg tijdrovend zijn, moeten we deze voorbehouden voor mensen die onmogelijk zelf tot in de praktijk geraken. Mogen we u vragen om, indien mogelijk, de hulp in te roepen van een familielid of kennis om u naar de praktijk te vervoeren. Zo kunnen we in deze periode zoveel mogelijk mensen naar best vermogen verder helpen.

Tot slot benadrukken we graag dat dit om een tijdelijke ‘noodsituatie’ gaat. We hebben er het volste vertrouwen in dat we deze drukte samen goed doorkomen, en hopen u in de toekomst tevreden te mogen terugzien!

Alvast bedankt!