VISIE

In onze praktijk willen we kwaliteitsvolle en wetenschappelijk verantwoorde zorg aanbieden. Als huisarts vinden wij het belangrijk om een totaalaanpak na te streven. Dit betekent dat wij naast de medische aspecten ook aandacht proberen te hebben voor de persoonlijke ziektebeleving van onze patiënten en voor hun sociale omkadering.

We kiezen ervoor om in een groepspraktijk samen te werken, omdat we ervan overtuigd zijn dat we hierdoor nog beter voor u als patiënt kunnen instaan. U hebt steeds de mogelijkheid om aan te geven welke arts uw voorkeur draagt bij het maken van een afspraak. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. De patiëntendossiers zijn steeds voor alle artsen beschikbaar en we overleggen op regelmatige basis. Zo zal elke arts op de hoogte blijven van uw dossier, en kunnen we samen de best mogelijke zorg toedienen.

We willen in onze praktijk ook jonge artsen de kans geven om ervaring op te doen binnen de huisartsgeneeskunde, en engageren ons als opleidingspraktijk om stagiairs en huisartsen-in-opleiding te begeleiden.

HUISARTSEN

Stijn Boenders
Dr. Stijn Boenders

Dokter Stijn Boenders begint zijn studies aan de Universiteit Gent in 1993. Tijdens zijn latere stagejaren ontdekt hij de bijzondere aantrekkingskracht van de huisartsgeneeskunde. Na het behalen van het diploma basisarts beslist hij dan ook zonder aarzeling om de opleiding tot huisarts te beginnen. Vervolgens vestigt hij zich in Rijkevorsel, in associatie met dokter Jan Vandeweerdt. Na enkele jaren vervoegt dokter Silke De Cleyn de praktijk en bij de pensionering van dokter Vandeweerdt wordt de praktijk vernieuwd en verhuist die naar Merksplas waar vanaf juli 2014 het Artsenhof van start gaat.

Naast de raadplegingen in het Artsenhof werkt dokter Boenders één dag per week in het Centrum voor Illegalen te Merksplas waar hij samen met een verpleegkundig team de consultatie op vrijdag
verzorgt.

Dokter Boenders heeft een bijzondere interesse in de palliatieve geneeskunde. Hij volgde verschillende opleidingen, geeft regelmatig bijscholingen en workshops en is sinds 2016 één van de vaste equipe-artsen van Ispahan (palliatief netwerk Turnhout).

Silke De Cleyn
Dr. Silke De Cleyn

Dokter Silke De Cleyn start in 2003 haar opleiding geneeskunde aan de KU Leuven. Tijdens de stages ontdekt ze de veelzijdigheid van de huisartsgeneeskunde, en geraakt ze overtuigd om deze weg verder in te slaan. Het totaalbeeld van de patiënt en zijn leefwereld kennen, de mogelijkheid om mensen door de jaren heen op te volgen en bij te staan maken het leven als huisarts in haar ogen uniek.

Ze is ook houder van het attest elektrocardiografie (ECG), voltooide de opleiding spirometrie (longtesten) en deed gedurende twee jaar ervaring op als consultatie-arts bij Kind en Gezin.

In 2013 associeert ze met dokter Stijn Boenders en dokter Jan Vandeweerdt, en maakt sinds die tijd vast deel uit van het team dat verder uitgroeit tot het Artsenhof zoals u het nu kent.

Naast huisarts, begeleidt dokter De Cleyn als stagecoördinator seminaries voor huisartsen-in-opleiding op dinsdagnamiddag, en is ze moeder van twee kinderen.

Steven Dekeye
Dr. Steven Dekeye

Dokter Steven Dekeye studeert af als arts in 2016 en volgt daarna de opleiding algemene geneeskunde aan de KU Leuven. In dit kader verricht hij onderzoek naar de relatie tussen chronisch hartfalen en slaapapneu en de diagnostiek van het slaapapneusyndroom in de eerste lijn. Hij voltooit de opleiding tot huisarts in onze praktijk en voegt zich aansluitend vast bij het team.

Hij is houder van het attest elektrocardiografie en van het postgraduaat spirometrie van de Universiteit Antwerpen. Behalve in het Artsenhof, is hij ook actief als centrumarts in het Centrum voor Illegalen te Merksplas en als erkend geneesheer van de Federale Politie.

Dokter Dekeye heeft bijzondere interesse in de acute en generalistische geneeskunde en legt zich daarnaast toe op kleine heelkundige ingrepen.

Laura Cox
Dr. Laura Cox

Dokter Laura Cox begint haar opleiding geneeskunde aan de KU Leuven in 2013.

Tijdens haar basisopleiding ondervindt ze dat een goede communicatie in een arts-patiëntrelatie cruciaal is en ze hier voldoende tijd aan wil besteden in haar latere carrière. Hierdoor ontwikkelt zij interesse in de huisartsgeneeskunde.

Het veelzijdige aspect waarbij een brede kennis vereist is en het veelvuldige contact met patiënten spreekt haar erg aan in het huisartsenberoep.

SECRETARIAAT

Wendy Van Otten
Wendy Van Otten

Wendy is al verschillende jaren een vaste waarde in de praktijk. Je vindt haar terug aan de balie waar ze u met een glimlach zal onthalen. Naast het ondersteunen van de artsen maakt ze graag tijd om een antwoord te vinden op uw vragen.

Het zit in haar natuur om te zorgen voor mensen en een warme toegankelijke plek te creëren, dit uit zich zowel in het Artsenhof als thuis bij haar gezin van vier dochters.

Lore Peeters
Lore Peeters

Lore heeft met haar opleiding logopedie gekozen voor een sociale job binnen de gezondheidszorg. Ze werkt graag in een dynamische omgeving waarbinnen ze iets kan betekenen voor anderen.

Open communicatie en hulpvaardigheid zijn voor haar belangrijk. In onze praktijk onthaalt ze u graag op een begripvolle en vriendelijke manier.

TEAM

Het Artsenhof Team