VISIE

In onze praktijk willen we kwaliteitsvolle en wetenschappelijk verantwoorde zorg aanbieden. Als huisarts vinden wij het belangrijk om een totaalaanpak na te streven. Dit betekent dat wij naast de medische aspecten ook aandacht proberen te hebben voor de persoonlijke ziektebeleving van onze patiënten en voor hun sociale omkadering.

We kiezen ervoor om in een groepspraktijk samen te werken, omdat we ervan overtuigd zijn dat we hierdoor nog beter voor u als patiënt kunnen instaan. U hebt steeds de mogelijkheid om aan te geven welke arts uw voorkeur draagt bij het maken van een afspraak. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. De patiëntendossiers zijn steeds voor alle artsen beschikbaar en we overleggen op regelmatige basis. Zo zal elke arts op de hoogte blijven van uw dossier, en kunnen we samen de best mogelijke zorg toedienen.

We willen in onze praktijk ook jonge artsen de kans geven om ervaring op te doen binnen de huisartsgeneeskunde, en engageren ons als opleidingspraktijk om stagiairs en huisartsen-in-opleiding te begeleiden.

HUISARTS IN OPLEIDING

Een HAIO, oftewel huisarts-in-opleiding, is een afgestudeerd arts, die zijn specialisatiejaren in de huisartsgeneeskunde aan het voltooien is. Dit wil zeggen dat deze persoon reeds het basisdiploma geneeskunde op zak heeft, en zelfstandig consultaties doet en voorschriften maakt. Binnen onze praktijk krijgt een HAIO de kans om zijn ervaring verder uit te bouwen, en dit voor een periode van één of twee jaar.

We voorzien frequente overlegmomenten tussen alle artsen. Dit stimuleert zowel de HAIO als de vaste huisartsen in de praktijk om kwalitatieve geneeskunde te voeren en op de hoogte te blijven van de nieuwe evoluties binnen ons vak. We hopen hierdoor jonge huisartsen een mooie start te kunnen bieden van hun verdere carrière.

HUISARTSEN

Stijn-LR-01
Dr. Stijn Boenders

Silke-LR-01
Dr. Silke De Cleyn

HUISARTS IN OPLEIDING

Steven Dekeye
Dr. Steven Dekeye

SECRETARIAAT

Bieke-LR-01
Bieke Sannen

Wendy-LR-01
Wendy Van Otten