Voorschriften en attesten

Een voorschrift mag wettelijk enkel gegeven worden aan een patiënt die fysiek aanwezig is op de raadpleging. We mogen dus geen telefonisch aangevraagde voorschriften en attesten afleveren.

We geven u voldoende voorschriften mee om met de medicatie toe te komen tot een volgende controle. Kijk tijdig na wanneer u opnieuw op raadpleging dient te komen.

Het is nutteloos om aan ons als huisarts een attest te vragen dat niet met de waarheid strookt. Zowel de vrager als de verstrekker van een vals attest worden door de wet strafbaar gesteld. We zullen dit dus steeds weigeren.