Pre-operatieve onderzoeken

Wanneer u een operatie moet ondergaan, zal de specialist u vaak een brief meegeven om enkele onderzoeken te laten uitvoeren alvorens de ingreep kan plaatsvinden. Meestal gaat dit om een nuchtere bloedname en een hartonderzoek (ECG), en moeten we een vragenlijst invullen. Denk er op tijd aan om hiervoor een afspraak te maken, zodat alle resultaten tijdig gekend zijn en de ingreep niet in het gedrang komt.