Laboresultaten en uitslagen

In principe worden resultaten van onderzoeken besproken op raadpleging. Vele verslagen vragen immers een woordje uitleg of een gepaste behandeling.

Indien met u werd afgesproken dat u telefonisch contact mocht opnemen voor een resultaat, vragen we u om dit bij voorkeur in de voormiddag te doen tussen 09u00 en 11u00.