Globaal medisch dossier

Als patiënt kan u ons vragen een globaal medisch dossier (GMD) samen te stellen en op te volgen. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisartsenpraktijk doet de kwaliteit van de zorgverlening verbeteren. Alle informatie over uw gezondheid zit gebundeld op één plaats. Zo kan uw medische situatie goed worden opgevolgd, en kunnen ook onnodige onderzoeken en behandelingen vermeden worden.

Tegelijk biedt het u ook financieel voordeel: u krijgt voor elke raadpleging binnen de praktijk meer terugbetaald door het ziekenfonds.

Wanneer u een GMD afsluit bij één van de artsen, geniet u ook bij de andere artsen van de praktijk van een verhoogde terugbetaling.

Het afsluiten en verlengen van een globaal medisch dossier gebeurt automatisch via de computer. Uw ziekenfonds wordt rechtstreeks op de hoogte gebracht.