Blog

Triagecentrum in sporthal Merksplas actief

In het licht van de Coronacrisis, hebben de gemeente en huisartsen een triagecentrum ingericht om de spoeddiensten te ontlasten. Patiënten met luchtwegklachten die door een arts moeten worden gezien, zullen vanaf 19 maart daar worden onderzocht.

Neem bij luchtwegklachten steeds eerst telefonisch contact op met uw eigen huisarts. Hij of zij zal beslissen of het nodig is dat u in het triagecentrum wordt onderzocht, of dat u beter thuis uitziekt.

Het triagecentrum bevindt zich in de sporthal van Merksplas (Hofeinde 9; inrijden via Wijntuinstraat).
Blijf ter plaatse in uw voertuig zitten en houd voldoende afstand van anderen (minimaal 2 meter).
Volg nauwkeurig de instructies van de medewerkers.

Breng zeker uw identiteitskaart mee, en ga liefst thuis eerst nog naar het toilet.

Update Corona

Graag houden we u verder op de hoogte van de evolutie betreffende de Corona-pandemie:
– alle geplande ingrepen en afspraken in het ziekenhuis zijn geannuleerd. Als u een operatie of onderzoeken gepland had, neemt u best contact op met het ziekenhuis om te informeren naar het verdere verloop.
– door de moeilijke omstandigheden waarin onze artsen nu werken, vragen we u als patiënt om begrip. Onze agenda’s en manier van werken zijn drastisch aangepast. Ook kan de planning om de haverklap veranderen door onvoorspelbare situaties. Hierdoor kan het zijn dat uw afspraak wordt verzet, dat u niet op de gewoonlijke uren terecht kan of dat u door een andere arts dan voorzien wordt verder geholpen. Onze prioriteit is ieders veiligheid. En soms kan het medisch gezien veiliger zijn dat we sommige mensen nu niet zien, of dat we ons bij het onderzoek beperken tot enkele essentiële zaken, zodat we zo weinig mogelijk contact hebben met patiënten.
– kom nooit onaangekondigd naar de praktijk. Moest u nog een attest of brief ophalen? Bel even met ons secretariaat. Zij zullen met u afspreken hoe u het best wordt geholpen.
– de artsen kunnen geen attesten schrijven voor preventieve afwezigheid op het werk. Als uw werkgever zélf aangeeft dat u uit voorzorg beter niet komt werken, is dit geen grondige reden voor een medisch attest. De werkgever dient hier zelf de nodige maatregelen voor te nemen.
– en tot slot: we hopen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Elk contact met andere mensen dat niet strikt noodzakelijk is, dient vermeden te worden. Spreek niet voor je plezier met anderen af. Vermijd drukke plaatsen. Laat grootouders nu geen kleinkinderen bijhouden, zelfs niet als ze gezond zijn. Blijf thuis bij de minste luchtwegsymptomen (snot, keellast, hoesten, koorts) en houd ook kinderen met symptomen thuis. Maar blijf wel solidair: help je buren met boodschappen als zij in thuisisolatie zitten, en zet ze voor de deur af. Bel geregeld mensen op die alleen thuis zitten. Zaai geen onnodige paniek, maar neem de situatie wel ernstig.

Wij wensen iedereen veel succes in deze crisistijd!

Informatie omtrent het coronavirus

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, wordt er vanaf heden gevraagd dat élke patiënt met luchtwegklachten wegblijft uit de wachtzaal.

Dit wil zeggen:
– iedereen met hoest
– iedereen met keelpijn
– iedereen met snot
– iedereen met koorts
– iedereen met kortademigheid,
óók als u ervan overtuigd bent dat u het Coronavirus niet heeft.

Vele mensen met deze klachten, zullen het Coronavirus níet hebben. We kunnen echter niet langer iedereen testen. Dit is overigens niet zinvol, en wordt enkel gedaan bij mensen die ernstig ziek zijn en in het ziekenhuis belanden, zoals bij een longontsteking.

Als u luchtwegklachten heeft, raden wij u aan thuis te blijven (niet gaan werken, niet naar school, etc.), en ons te contacteren.

Uw gegevens worden dan genoteerd, en één van de artsen zal een inschatting maken van uw situatie. 
Níet elke patiënt met klachten zal door de huisarts gezien worden. De voornaamste reden hiervoor is om de artsen zelf te beschermen dat zij niet ziek worden én om materialen te sparen, gezien de tekorten aan maskers en dergelijke.
Vele klachten genezen immers ook spontaan, zoals een verkoudheid of een virale keelontsteking.

Meer informatie over het coronavirus vindt u terug op www.info-coronavirus.be

Bedankt voor uw medewerking!

Het Artsenhof 

Update Coronavirus

Vanaf heden kunnen er omwille van het coronavirus géén online afspraken meer gemaakt worden.

Wij vragen alle patiënten met verkoudheidsklachten om NIET in de wachtzaal te komen zitten.

Iedereen wordt verzocht om telefonisch een afspraak te maken. Het secretariaat zal u enkele bijkomende vragen stellen om de reden van de afspraak vast te stellen. Zo proberen we iedereen in veilige omstandigheden de best mogelijke zorg te geven.

Bedankt voor het begrip!

Coronavirus

Mogen wij u vragen om bij symptomen van koorts en hoesten telefonisch contact op te nemen met de praktijk en géén online afspraak te boeken. Gezien het opduiken van het coronavirus in Europa, dienen wij waakzaam te zijn. Per telefoon kunnen wij u enkele bijkomende vragen stellen, zodoende de zorg voor elke patiënt optimaal te doen verlopen…

Afwezigheid Dr. Laura Cox

Dokter Cox zal afwezig zijn van maandag 2 maart tot en met vrijdag 6 maart.

U kan tijdens haar afwezigheid terecht bij de andere artsen in de praktijk.

Eindejaarsperiode

Graag stellen we u op de hoogte van onze bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie:

 • op maandag 23/12 en 30/12 zal het secretariaat enkel in de voormiddag bereikbaar zijn. Dit tussen 07.45u en 11.45u. Voor dringende zaken kan u in de namiddag beroep doen op het nummer van onze praktijk-gsm. Dit nummer wordt vermeld op het antwoordapparaat dat dienst doet tijdens de sluiting van het secretariaat. We herinneren u er graag aan dat u online ook zelf een afspraak kan maken via onze website www.artsenhof.be.
 • op 24 december (kerstavond) én op 31 december (oudjaar) doen de artsen raadpleging tot 12u00. Voor dringende zaken kan u tussen 12u en 16u bellen naar de praktijk-gsm, waarvan het nummer terug te vinden is op het antwoordapparaat. Vanaf 16u is er een regionale wachtdienst voorzien voor dringende hulp. Ook dit nummer zal vermeld worden op ons antwoordapparaat.
 • op 25 december (Kerstmis) en op 1 januari (Nieuwjaar) is de praktijk gesloten. Voor dringende hulp kan u terecht bij de wachtpost (campus Blairon).

Wij wensen u allen een warme eindejaarsperiode toe, en hopen op een voorspoedig 2020!

Nieuwe arts, dr. Laura Cox

Op 1 oktober 2019 start dr. Cox in onze praktijk als huisarts-in-opleiding (HAIO). In juni 2019 studeert zij af als basisarts, waarmee zij nu begint aan haar 3-jarige huisartsopleiding. Zij zal gedurende 1,5 jaar werkzaam zijn in het Artsenhof en zal zo ervaring opdoen in de praktijk. Zoals voorheen zal er dagelijks overleg zijn tussen de verschillende artsen.

Dokter Laura Cox begint haar opleiding geneeskunde aan de KU Leuven in 2013. Tijdens haar basisopleiding ondervindt ze dat een goede communicatie in een arts-patiëntrelatie cruciaal is en ze hier voldoende tijd aan wil besteden in haar latere carrière. Hierdoor ontwikkelt zij interesse in de huisartsgeneeskunde. Het veelzijdige aspect waarbij een brede kennis vereist is en het veelvuldige contact met patiënten spreekt haar erg aan in het huisartsenberoep.

Meer informatie over een huisarts-in-opleiding en de functie in de praktijk kan je terugvinden op onze webpagina Team .

Afwezigheid dokter Dekeye

Dokter Dekeye heeft vakantie van maandag 23 september tot en met vrijdag 27 september.

Tijdens zijn afwezigheid doen de andere artsen hun best om u verder te helpen. In onze groepspraktijk hebben alle artsen inzage in alle dossiers en wordt er regelmatig overleg gepleegd.

Griep: vaccinatiedagen 2019

Nu het najaar stilaan nadert, beginnen we reeds met de voorbereidingen voor het nieuwe griepseizoen. Net zoals voorgaande jaren, zal de praktijk twee zaterdagvoormiddagen geopend zijn voor deze vaccinatie. We geven alle informatie op een rijtje:

Wie laat zich best vaccineren?

 • Zwangere vrouwen in het tweede en derde trimester van de zwangerschap.
 • Iedereen ouder dan 65 jaar.
 • Alle mensen vanaf de leeftijd van 6 maanden met een chronische ziekte of  mensen met een verminderde weerstand door een ziekte of behandeling.
 • Personen die verblijven in een woonzorgcentrum of ziekenhuis.
 • Alle mensen die samenwonen met de bovengenoemde risicopersonen of die zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden.
 • Personen werkzaam in de gezondheidssector.
 • Mensen die het zelf willen (vaccin is niet terugbetaald onder de leeftijd van 50 jaar).

Wanneer laat u het vaccin best zetten?

 • De beste periode om uw vaccin te krijgen, loopt doorgaans van half oktober tot half november.
 • Op zaterdag 19 oktober en zaterdag 16 november tussen 8u30 en 10u30 zal de praktijk geopend zijn, en kan u zonder afspraak terecht voor uw vaccin. Op deze momenten kan u geen andere vragen stellen of onderzoeken laten doen.
 • Als u in deze periode ook voor andere zaken nog bij de huisarts moet zijn, kan u uw spuitje meebrengen op raadpleging. Hiervoor maakt u een gewone afspraak.

Hoe gaat de vaccinatiedag in zijn werk?

 • Ga uw griepvaccin op voorhand halen bij de apotheker (liefst met voorschrift van uw dokter).
 • Kom tussen 8u30 en 10u30 naar de praktijk, en neem uw vaccin, identiteitskaart én een kleefbriefje van uw ziekenfonds mee.
 • Draag gemakkelijke kleding (de prik wordt in de bovenarm geplaatst).
 • Als u toekomt in de praktijk, meldt u zich aan bij de secretaresse. Zij zal u verder wegwijs maken.
 • Nadat de dokter het spuitje heeft gezet, wacht u best 15 minuten vooraleer terug te vertrekken.
 • Op deze vaccinatiedag hoeft u geen raadpleging te betalen.
 • Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij uw huisarts of op www.griepvaccinatie.be
Privacy Settings
We gebruiken cookies om uw ervaring tijdens het gebruik van onze website te verbeteren. Als u onze Services via een browser gebruikt, kunt u cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. U kunt hieronder selectief uw toestemming geven om dergelijke insluitingen van derden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en hoe we ze verwerken, ga je naar onze Privacy Policy
Youtube
Toestemming om inhoud weer te geven van - Youtube
Vimeo
Toestemming om inhoud weer te geven van - Vimeo
Google Maps
Toestemming om inhoud weer te geven van - Google