1. Bel (liefst zélf) naar de praktijk op het vertrouwde nummer 014 63 32 94.
 2. Je zal wat vragen gesteld krijgen, zowel over jouw hulpvraag als over je algemene gezondheid en die van je naasten.
 3. Noteer goed waar en om hoe laat je verwacht wordt: in de praktijk? Op de triagepost in de sporthal?
 4. Neem steeds je identiteitskaart mee, én je mondmasker. Ga bij voorkeur ook thuis naar het toilet voor vertrek. Vergeet ook je bankkaart niet, want we vermijden zo veel mogelijk cash.
 5. Kom op het afgesproken tijdstip. Niet te laat, maar liefst ook niet meer dan 10 minuten te vroeg. Blijf desnoods even in de auto wachten.
 6. Er wordt ook maximaal 1 patiënt en eventueel 1 begeleider toegelaten. Een afspraak voor het ganse gezin tegelijk is momenteel niet mogelijk.
 7. Bel aan en wacht even. Je zal worden binnengelaten.
 8. Draag steeds een mondmasker of desnoods een sjaal. Ontsmet bij het binnenkomen van de praktijk verplicht je handen.
 9. Het secretariaat werkt voorlopig achter de schermen. Neem rustig plaats in de wachtzaal op de stoelen tot we je komen halen.
 10. Beperk je klachten tot 1 of maximaal 2. De artsen werken aan een strikt schema om voldoende spreiding van raadplegingen te kunnen realiseren. Heb je meer problemen? Bespreek wanneer je hiervoor kan terugkomen.
 11. Ontsmet ook bij het buitengaan je handen.
 12. Kom nooit onaangekondigd naar de praktijk. Bel eerst even om af te spreken hoe we jouw vraag best aanpakken.

Bedankt voor jullie medewerking, en hou het gezond!

01 mei 2020
mei 1, 2020

Heropstarten consultaties vanaf 4/5

Zoals de media aankondigde, mogen we vanaf maandag 4/5 als huisartsenpraktijk terug patiënten ontvangen op raadpleging voor zorg die we tot nog toe uitstelden. Meer raadplegingen wil niet zeggen dat alles weer ‘zoals vroeger’ gaat verlopen. Integendeel. We moeten heel wat veiligheidsmaatregelen in acht nemen, waardoor ‘gewoon’ raadpleging doen toch nog steeds wat ongewoon blijft. Graag zetten we voor u enkele belangrijke zaken op een rijtje:

 • We houden onze wachtzaal zo leeg mogelijk, voorzien na elke consultatie tijd om onze materialen en ruimte te ontsmetten, en voorkomen dat mensen elkaar gaan kruisen.
 • Onze online agenda blijft voorlopig dicht. Als je een afspraak wenst, moet je telefonisch contact opnemen op ons gekende nummer 014 63 32 94. De artsen zullen je wellicht heel wat vragen bijstellen, zodat we een goede inschatting kunnen maken hoe we onze agenda zo veilig mogelijk kunnen indelen. Hiervoor is het van belang dat de patiënt die een afspraak wil, zélf met ons telefoneert.
 • Door alle tijd en ruimte die we moeten vrijhouden voor ieders veiligheid, gaan we ook niet meteen iedereen op raadpleging kunnen zien. We zullen bij elke telefoon de inschatting maken hoe we je het best voorthelpen. De overheid voorziet nog steeds de mogelijkheid van telefonische raadplegingen.
 • Door alle uitgestelde zorgen, begrijpen we dat sommige klachten zich hebben opgehoopt. We kunnen op raadpleging wellicht slechts 1 of maximaal 2 problemen per keer oplossen. De artsen werken aan een strikt schema om voldoende spreiding van raadplegingen te kunnen realiseren. Heb je meer problemen? Bespreek wanneer je hiervoor kan terugkomen.
 • Huisbezoeken blijven erg moeilijk door alle maatregelen die we moeten treffen naar hygiëne toe. Probeer zoveel mogelijk naar de praktijk te komen. Daar kunnen we jou, onszelf en onze materialen beter beschermen.
 • Zieke mensen onderzoeken we op de triagepost in de sporthal, en komen dus onze praktijk niet binnen. Ook het eventuele afnemen van testen op Corona zal op het triagepunt gebeuren.
 • De artsen werken niet volgens hun werkschema zoals voorheen. Hun beschikbaarheid kan ook wisselen, afhankelijk van de toevloed van hulpvragen. We zijn heel de week door met het ganse team aan de slag om iedereen verder te helpen. Dat jullie je als patiënt hierin flexibel opstellen door wie of wanneer je verder wordt geholpen, is voor ons een enorme hulp.
 • Als je met klachten zit of vragen hebt, twijfel niet. Je mag ons zeker contacteren. Door enkele vragen bij te stellen, kunnen we samen met je kijken welke hulp je best verder krijgt.
 • Voor een praktische leidraad voor de raadplegingen, verwijzen we graag naar onze volgende berichten…
19 mrt 2020
maart 19, 2020

Triagecentrum in sporthal Merksplas actief

In het licht van de Coronacrisis, hebben de gemeente en huisartsen een triagecentrum ingericht om de spoeddiensten te ontlasten. Patiënten met luchtwegklachten die door een arts moeten worden gezien, zullen vanaf 19 maart daar worden onderzocht.

Neem bij luchtwegklachten steeds eerst telefonisch contact op met uw eigen huisarts. Hij of zij zal beslissen of het nodig is dat u in het triagecentrum wordt onderzocht, of dat u beter thuis uitziekt.

Het triagecentrum bevindt zich in de sporthal van Merksplas (Hofeinde 9; inrijden via Wijntuinstraat).
Blijf ter plaatse in uw voertuig zitten en houd voldoende afstand van anderen (minimaal 2 meter).
Volg nauwkeurig de instructies van de medewerkers.

Breng zeker uw identiteitskaart mee, en ga liefst thuis eerst nog naar het toilet.

14 mrt 2020
maart 14, 2020

Update Corona

Graag houden we u verder op de hoogte van de evolutie betreffende de Corona-pandemie:
– alle geplande ingrepen en afspraken in het ziekenhuis zijn geannuleerd. Als u een operatie of onderzoeken gepland had, neemt u best contact op met het ziekenhuis om te informeren naar het verdere verloop.
– door de moeilijke omstandigheden waarin onze artsen nu werken, vragen we u als patiënt om begrip. Onze agenda’s en manier van werken zijn drastisch aangepast. Ook kan de planning om de haverklap veranderen door onvoorspelbare situaties. Hierdoor kan het zijn dat uw afspraak wordt verzet, dat u niet op de gewoonlijke uren terecht kan of dat u door een andere arts dan voorzien wordt verder geholpen. Onze prioriteit is ieders veiligheid. En soms kan het medisch gezien veiliger zijn dat we sommige mensen nu niet zien, of dat we ons bij het onderzoek beperken tot enkele essentiële zaken, zodat we zo weinig mogelijk contact hebben met patiënten.
– kom nooit onaangekondigd naar de praktijk. Moest u nog een attest of brief ophalen? Bel even met ons secretariaat. Zij zullen met u afspreken hoe u het best wordt geholpen.
– de artsen kunnen geen attesten schrijven voor preventieve afwezigheid op het werk. Als uw werkgever zélf aangeeft dat u uit voorzorg beter niet komt werken, is dit geen grondige reden voor een medisch attest. De werkgever dient hier zelf de nodige maatregelen voor te nemen.
– en tot slot: we hopen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Elk contact met andere mensen dat niet strikt noodzakelijk is, dient vermeden te worden. Spreek niet voor je plezier met anderen af. Vermijd drukke plaatsen. Laat grootouders nu geen kleinkinderen bijhouden, zelfs niet als ze gezond zijn. Blijf thuis bij de minste luchtwegsymptomen (snot, keellast, hoesten, koorts) en houd ook kinderen met symptomen thuis. Maar blijf wel solidair: help je buren met boodschappen als zij in thuisisolatie zitten, en zet ze voor de deur af. Bel geregeld mensen op die alleen thuis zitten. Zaai geen onnodige paniek, maar neem de situatie wel ernstig.

Wij wensen iedereen veel succes in deze crisistijd!

11 mrt 2020
maart 11, 2020

Informatie omtrent het coronavirus

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, wordt er vanaf heden gevraagd dat élke patiënt met luchtwegklachten wegblijft uit de wachtzaal.

Dit wil zeggen:
– iedereen met hoest
– iedereen met keelpijn
– iedereen met snot
– iedereen met koorts
– iedereen met kortademigheid,
óók als u ervan overtuigd bent dat u het Coronavirus niet heeft.

Vele mensen met deze klachten, zullen het Coronavirus níet hebben. We kunnen echter niet langer iedereen testen. Dit is overigens niet zinvol, en wordt enkel gedaan bij mensen die ernstig ziek zijn en in het ziekenhuis belanden, zoals bij een longontsteking.

Als u luchtwegklachten heeft, raden wij u aan thuis te blijven (niet gaan werken, niet naar school, etc.), en ons te contacteren.

Uw gegevens worden dan genoteerd, en één van de artsen zal een inschatting maken van uw situatie. 
Níet elke patiënt met klachten zal door de huisarts gezien worden. De voornaamste reden hiervoor is om de artsen zelf te beschermen dat zij niet ziek worden én om materialen te sparen, gezien de tekorten aan maskers en dergelijke.
Vele klachten genezen immers ook spontaan, zoals een verkoudheid of een virale keelontsteking.

Meer informatie over het coronavirus vindt u terug op www.info-coronavirus.be

Bedankt voor uw medewerking!

Het Artsenhof