Category: Uncategorized

Facebook

Wist u dat er voortaan ook een Facebook-pagina van het Artsenhof bestaat? Via deze weg kunnen we u nog gemakkelijker op de hoogte houden van onze nieuwsberichten!

We blijven alle nieuwsberichten ook op onze website zetten. Afspraken maken of contact opnemen gaat ook uitsluitend via de website.

Neem alvast een kijkje via deze weg.

Vakantie artsen zomerperiode

Graag brengen we u op de hoogte van de vakantieplanning voor de komende zomermaanden.

  • dokter Steven Dekeye zal afwezig zijn in de praktijk van 14 juni t.e.m. 26 juni.
  • dokter Silke De Cleyn neemt vakantie van 2 juli t.e.m. 13 juli, alsook op 3 en 4 september.
  • dokter Stijn Boenders zal afwezig zijn van 25 juli t.e.m. 9 augustus.

Gezien de artsen nooit gelijktijdig vakantie nemen, kan u ook tijdens de zomer elke werkdag bij ons terecht. De huisartsen in onze praktijk hebben bovendien toegang tot alle patiëntendossiers, zodat u tijdens afwezigheid van één van de artsen zonder problemen bij de collega’s terecht kan.

Ook onze secretaresses gaan er in de zomer enkele weekjes tussenuit. Er wordt in deze periode voor vervanging gezorgd, zodat ook hun afwezigheid goed wordt opgevangen.

We wensen u alvast een deugddoende en gezonde zomerperiode toe!

Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Het Artsenhof hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. We houden ons aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door het Artsenhof, Steenweg op Hoogstraten 50B en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van het artsenhof zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermings-autoriteit.

 

Afwezigheden dokters eind mei

Op donderdag 24 en vrijdag 25 mei zal dokter Stijn Boenders niet aanwezig zijn in de praktijk. Vrijdag 25 mei is dokter Steven Dekeye eveneens afwezig, alsook maandag 28 mei.

Gezien we in deze praktijk met gedeelde dossiers werken, kunnen de andere artsen ook aan de nodige informatie aan om u zo goed mogelijk verder te helpen.

Bedankt voor uw begrip!

Vakantie dokter De Cleyn

Dokter Silke De Cleyn zal van 11 tot en met 18 mei niet aanwezig zijn in de praktijk.

Gezien we in deze praktijk met gedeelde dossiers werken, kunnen de andere artsen ook aan de nodige informatie aan om u zo goed mogelijk verder te helpen.

Bedankt voor uw begrip!

Openingsuren secretariaat

Sinds 1 april 2018 is het secretariaat niet langer tot 18u00 geopend, maar tot 17u00.

U kan ten allen tijde een afspraak online maken via onze website.Tussen 17u00 en 18u00 zijn de artsen voor dringende zaken bereikbaar via het nummer van de praktijk-gsm. Deze gegevens kan u terugvinden op het antwoordapparaat.

Concreet is het secretariaat alle werkdagen geopend van 07u45 tot 11u45 en van 14u00 tot 17u00.

Wij danken u voor het vertrouwen!

 

Afwezigheid dokter De Cleyn

Dokter Silke De Cleyn zal vrijdag 13 april niet aanwezig zijn in de praktijk.

Gezien we in deze praktijk met gedeelde dossiers werken, kunnen de andere artsen ook aan de nodige informatie aan om u zo goed mogelijk verder te helpen.

Bedankt voor uw begrip!

Vakantie dokter Boenders

Van woensdag 14 t.e.m. vrijdag 16 maart is dokter Stijn Boenders op vakantie.

Tijdens deze afwezigheid proberen de andere artsen het nodige te doen om u zo goed mogelijk verder te helpen.

Alvast bedankt voor uw begrip!

Patiëntenstop

Gezien de huidige drukte in de praktijk, zien we ons genoodzaakt om op dit moment geen nieuwe patiënten meer aan te nemen. Alleen op deze manier kan er voldoende zorg en aandacht besteed worden aan onze reeds ingeschreven patiënten, en kunnen we de kwaliteit van de patiëntenzorg bewaren en wachttijden beperken.

Bij gezinsuitbreiding of verandering in gezinssituatie van ingeschreven patiënten, zoals bij een geboorte of nieuwe partner, wordt hierop een uitzondering gemaakt. Ook bij vakantie van artsen in de omgeving, doen we uiteraard ons best om deze afwezigheid te helpen opvangen.

Hopende op uw begrip!

Sluiting secretariaat op donderdag 05/01/2018

Wegens onvoorziene omstandigheden is het secretariaat vandaag gesloten.

  • afspraken kunnen elektronisch gemaakt worden via de website: artsenhof.be .
  • indien u er niet in slaagt elektronisch een afspraak te maken, kan u bellen naar het nummer vermeld op het antwoordapparaat.
  • huisbezoeken dienen steeds telefonisch te worden aangevraagd. Gelieve er aan te denken dit bij voorkeur vóór 10u00 te doen. Nadien is er vaak al een dokter op ronde. Zo vermijden we dubbele ritten.
  • indien er werd afgesproken dat u mocht bellen voor labo-resultaten, vragen we u vanaf morgen te bellen. Indien er afwijkende resultaten zijn die sneller behandeld dienen te worden, zal de huisarts zelf met u contact opnemen.
  • voor het afhalen van attesten en voor andere vragen, verzoeken we u indien mogelijk op een ander tijdstip contact op te nemen.

Vrijdag 5 januari is het secretariaat opnieuw bemand.

Onze excuses voor het ongemak!

Privacy Settings
We gebruiken cookies om uw ervaring tijdens het gebruik van onze website te verbeteren. Als u onze Services via een browser gebruikt, kunt u cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. U kunt hieronder selectief uw toestemming geven om dergelijke insluitingen van derden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en hoe we ze verwerken, ga je naar onze Privacy Policy
Youtube
Toestemming om inhoud weer te geven van - Youtube
Vimeo
Toestemming om inhoud weer te geven van - Vimeo
Google Maps
Toestemming om inhoud weer te geven van - Google