Monthly Archives: maart 2020

Triagecentrum in sporthal Merksplas actief

In het licht van de Coronacrisis, hebben de gemeente en huisartsen een triagecentrum ingericht om de spoeddiensten te ontlasten. Patiënten met luchtwegklachten die door een arts moeten worden gezien, zullen vanaf 19 maart daar worden onderzocht.

Neem bij luchtwegklachten steeds eerst telefonisch contact op met uw eigen huisarts. Hij of zij zal beslissen of het nodig is dat u in het triagecentrum wordt onderzocht, of dat u beter thuis uitziekt.

Het triagecentrum bevindt zich in de sporthal van Merksplas (Hofeinde 9; inrijden via Wijntuinstraat).
Blijf ter plaatse in uw voertuig zitten en houd voldoende afstand van anderen (minimaal 2 meter).
Volg nauwkeurig de instructies van de medewerkers.

Breng zeker uw identiteitskaart mee, en ga liefst thuis eerst nog naar het toilet.

Update Corona

Graag houden we u verder op de hoogte van de evolutie betreffende de Corona-pandemie:
– alle geplande ingrepen en afspraken in het ziekenhuis zijn geannuleerd. Als u een operatie of onderzoeken gepland had, neemt u best contact op met het ziekenhuis om te informeren naar het verdere verloop.
– door de moeilijke omstandigheden waarin onze artsen nu werken, vragen we u als patiënt om begrip. Onze agenda’s en manier van werken zijn drastisch aangepast. Ook kan de planning om de haverklap veranderen door onvoorspelbare situaties. Hierdoor kan het zijn dat uw afspraak wordt verzet, dat u niet op de gewoonlijke uren terecht kan of dat u door een andere arts dan voorzien wordt verder geholpen. Onze prioriteit is ieders veiligheid. En soms kan het medisch gezien veiliger zijn dat we sommige mensen nu niet zien, of dat we ons bij het onderzoek beperken tot enkele essentiële zaken, zodat we zo weinig mogelijk contact hebben met patiënten.
– kom nooit onaangekondigd naar de praktijk. Moest u nog een attest of brief ophalen? Bel even met ons secretariaat. Zij zullen met u afspreken hoe u het best wordt geholpen.
– de artsen kunnen geen attesten schrijven voor preventieve afwezigheid op het werk. Als uw werkgever zélf aangeeft dat u uit voorzorg beter niet komt werken, is dit geen grondige reden voor een medisch attest. De werkgever dient hier zelf de nodige maatregelen voor te nemen.
– en tot slot: we hopen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Elk contact met andere mensen dat niet strikt noodzakelijk is, dient vermeden te worden. Spreek niet voor je plezier met anderen af. Vermijd drukke plaatsen. Laat grootouders nu geen kleinkinderen bijhouden, zelfs niet als ze gezond zijn. Blijf thuis bij de minste luchtwegsymptomen (snot, keellast, hoesten, koorts) en houd ook kinderen met symptomen thuis. Maar blijf wel solidair: help je buren met boodschappen als zij in thuisisolatie zitten, en zet ze voor de deur af. Bel geregeld mensen op die alleen thuis zitten. Zaai geen onnodige paniek, maar neem de situatie wel ernstig.

Wij wensen iedereen veel succes in deze crisistijd!

Informatie omtrent het coronavirus

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, wordt er vanaf heden gevraagd dat élke patiënt met luchtwegklachten wegblijft uit de wachtzaal.

Dit wil zeggen:
– iedereen met hoest
– iedereen met keelpijn
– iedereen met snot
– iedereen met koorts
– iedereen met kortademigheid,
óók als u ervan overtuigd bent dat u het Coronavirus niet heeft.

Vele mensen met deze klachten, zullen het Coronavirus níet hebben. We kunnen echter niet langer iedereen testen. Dit is overigens niet zinvol, en wordt enkel gedaan bij mensen die ernstig ziek zijn en in het ziekenhuis belanden, zoals bij een longontsteking.

Als u luchtwegklachten heeft, raden wij u aan thuis te blijven (niet gaan werken, niet naar school, etc.), en ons te contacteren.

Uw gegevens worden dan genoteerd, en één van de artsen zal een inschatting maken van uw situatie. 
Níet elke patiënt met klachten zal door de huisarts gezien worden. De voornaamste reden hiervoor is om de artsen zelf te beschermen dat zij niet ziek worden én om materialen te sparen, gezien de tekorten aan maskers en dergelijke.
Vele klachten genezen immers ook spontaan, zoals een verkoudheid of een virale keelontsteking.

Meer informatie over het coronavirus vindt u terug op www.info-coronavirus.be

Bedankt voor uw medewerking!

Het Artsenhof 

Update Coronavirus

Vanaf heden kunnen er omwille van het coronavirus géén online afspraken meer gemaakt worden.

Wij vragen alle patiënten met verkoudheidsklachten om NIET in de wachtzaal te komen zitten.

Iedereen wordt verzocht om telefonisch een afspraak te maken. Het secretariaat zal u enkele bijkomende vragen stellen om de reden van de afspraak vast te stellen. Zo proberen we iedereen in veilige omstandigheden de best mogelijke zorg te geven.

Bedankt voor het begrip!

Privacy Settings
We gebruiken cookies om uw ervaring tijdens het gebruik van onze website te verbeteren. Als u onze Services via een browser gebruikt, kunt u cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. U kunt hieronder selectief uw toestemming geven om dergelijke insluitingen van derden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en hoe we ze verwerken, ga je naar onze Privacy Policy
Youtube
Toestemming om inhoud weer te geven van - Youtube
Vimeo
Toestemming om inhoud weer te geven van - Vimeo
Google Maps
Toestemming om inhoud weer te geven van - Google