Wegens onvoorziene omstandigheden is het secretariaat vandaag gesloten.

  • afspraken kunnen elektronisch gemaakt worden via de website: artsenhof.be .
  • indien u er niet in slaagt elektronisch een afspraak te maken, kan u bellen naar het nummer vermeld op het antwoordapparaat.
  • huisbezoeken dienen steeds telefonisch te worden aangevraagd. Gelieve er aan te denken dit bij voorkeur vóór 10u00 te doen. Nadien is er vaak al een dokter op ronde. Zo vermijden we dubbele ritten.
  • indien er werd afgesproken dat u mocht bellen voor labo-resultaten, vragen we u vanaf morgen te bellen. Indien er afwijkende resultaten zijn die sneller behandeld dienen te worden, zal de huisarts zelf met u contact opnemen.
  • voor het afhalen van attesten en voor andere vragen, verzoeken we u indien mogelijk op een ander tijdstip contact op te nemen.

Vrijdag 5 januari is het secretariaat opnieuw bemand.

Onze excuses voor het ongemak!